ПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ И ПАРИ ЗА ВАЖНИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА, ЗА ОСТАНАЛОТО ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ НИЕ !

Ние ще направим качествен и количествен анализ на събраните от Вас предложения и ще Ви предоставим информация за количеството на вложените материали, за качеството им, за произхода и ценовите им нива.

Консултантската помощ включва следните дейности:

  • Изясняване и набавяне на изходни данни необходими при изготвянето на заданието за проектиране.
  • Проучване прогнозната цена на СПА, УЕЛНЕС центъра или БАСЕЙНА.
  • Изготвяне на задания за проектиране по специалности.
консултантска помощ
консултантска помощ
консултантска помощ