ПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ И ПАРИ ЗА ВАЖНИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА, ЗА ОСТАНАЛОТО ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ НИЕ !

Проектиране на СПА и УЕЛНЕС центрове и БАСЕЙНИ


проектиране на спа и уелнес центрове

По част проектиране предлагаме:

  1. Проектиране по част “АРХИТЕКТУРНА”;
  2. Проектиране по част “КОНСТРУКТИВНА”;
  3. Проектиране по част “ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА”;
  4. Проектиране по част “ТЕХНОЛОГИЧНА”;
  5. Изготвяне на задания за: електрически инсталации, осветление, озвучаване, водоснабдяване и канализация, вентилация.